Seniordanserne i Randers har fået deres egen forening

Seniordans Randers blev stiftet den 10. maj 2017, og foreningen er godt i gang med den første dansesæson.

Foreningens formål er:

• at fremme den almene interesse for seniordans, således at flest mulige får tilbud om aktiv medvirken i seniordans som middel til kulturel indsigt samt fysisk og psykisk sundhed og glæde

• gennem aktiviteter at fremme kontakten mellem deltagerne for udbygning af sociale netværk.

Tidligere dansede Randers-danserne ”under” en gymnastikforening. Det var ok, men vi følte os anonyme, at vi druknede i mængden af gymnaster og at ingen rigtig vidste, hvad vi lavede, og hvor vi var.

Bl.a. derfor, men også fordi vi kunne se en økonomisk fordel i det, besluttede vi, at oprette vores egen forening.
Vi lagde planer, d.v.s. talte med de kommende medlemmer og danseledere, udarbejdede forslag til vedtægter, som vi sørgede for at Kommunen ville godkende. Vi lavede forslag til budget, årsplan og kontingentvedtægt. Da alle forberedelser var klar, indkaldte vi alle seniordanserne til stiftende generalforsamling – og den 10. maj 2017 blev Seniordans Randers en realitet.

Umiddelbart før sæsonstart sendte vi en pressemeddelelse til de lokale aviser. Efterfølgende er der startet en del nye dansere, hvilket også er interessant for Landsforeningen, idet vores kontingentvedtægt er udformet sådan, at alle dansere betaler kr. 500,- pr. hold for at danse. Herefter betaler Seniordans Randers kontingentet til Landsforeningen, hvilket betyder, at alle er medlem, og det har givet Landsforeningen en del nye medlemmer. Hvis nogen ”derude” har lyst til at gå i gang med at oprette Jeres egen forening, vil vi i Randers gerne være behjælpelige med forslag til vedtægter etc.

Kontaktpersoner i Randers:

Maja 3051 7335 eller Vibeke 2242 0038.

Kontaktperson hos Landsforeningen:

Margit 3052 8758.

Med venlig hilsen Seniordans Randers