Coronavirus (COVID-19) Opdatering

Pga. den nuværende situation er der uheldigvis sket ændringer / aflysninger af en del arrangementer i foreningen.

Der kan nævnes:

  • Landsforeningens generalforsamling er udsat yderligere, formentlig hen på efteråret.
  • Landslederkursus i Aalborg aflyses – Dansene vil blive gennemgået på regionskurser, når det er muligt
  • Udsendelsen af næste nummer af Danseretningen, der normalt kommer i maj. er aflyst. Ny deadline sættes til 1. August med henblik på udgivelse af sædvanligt September-nummer
  • Grundkursus og fortsætterkursus i august er aflyst. Næste kursus vil være i 2021