Forsinket generalforsamling – Referat af formandens beretning

Forsinket generalforsamling – Referat af formandens beretning

Andre glemmer at betale. Mange danseledere vil helst bare instruere i dans. Men det er bare ikke nok. For seniordansens skyld bliver alle nødt til at hjælpe med til, at danserne betaler kontingent.

I august 2019 afholdt vi kurser for danseledere. Tilslutningen var ganske tilfredsstillende: Der var 18 deltagere på grundkursus og 11 på fortsætterkursus.

Landsforeningen har i en del år kørt med underskud på regnskabet. Det var også tilfældet i 2019 – men begrænset, nemlig kr. 25.000. På generalforsamlingen i 2018 blev der vedtaget en kontingentstigning på kr. 20 for året 2020. Sammen med færre udgifter til arrangementer betyder det, at 2020 formentlig vil give et overskud.

Regionerne kører økonomisk fornuftigt. Sammenlagt havde de 13 regioner en samlet formue på over kr. 400.000 – Landsforeningen uddeler hvert år kr. 20.000 til regionerne.

Tre regioner har fået ny formand. Det er Region Viborg, hvor Doris Mikkelsen er afløst af Hanne Lykke fra Skive. Det er Region Aarhus, hvor Margit Batz fra Hørning er blevet formand i stedet for Maja Davidsen. I Region Syd for Strømmen er Birte Jakobsen stoppet. Annette Pfeffer Røyen fra Nykøbing Falster er blevet ny formand.

I 2019 fremstillede Landsforeningen en ny udgave af sin orienteringsfolder. Den er stadig flot – og relevant! – I slutningen af 2019 viste en optælling på regionernes hjemmesider, at Landsforeningen havde ca. 200 dansesteder og ca. 150 danseledere.

Den bedste måde at få nye dansere på er jo, at en danser bringer en ny med sig. Højskolerne er ligeledes en god leverandør, for her prøver kursisterne selv at danse. Det viser sig så, at det er mere udfordrende at danse seniordans, end det ser ud til!

Landsforeningen og regionerne har nogle fine hjemmesider. Landsforeningen er også på Facebook. Landsforeningens web-redaktør, Glenn Christiansen bestyrer begge dele. Men vi vil godt have nogle bidrag fra regionerne til Landsforeningens hjemmeside. De kan sendes til mig.

Vores medlemsblad er af høj kvalitet. Lene Damkjær, har været redaktør i 9 år, men har nu sagt op. Ny redaktør er Tove Malberg. – Landsforeningens formand er overbevist om, at bladet giver anledning til stor samhørighed på danseholdene. Ca. en måned efter udgivelsen bliver bladet lagt op på hjemmesiden.

Vi fastholder indtil videre vores internationale samarbejde. Vi bliver inspireret af andre lande. I juni 2019 var 16 danseledere i Norge til Internationalt Træf. Dansene herfra har vi haft megen fornøjelse af.

Som bekendt blev næsten al aktivitet i Danmark indstillet den 11. marts 2020 for at begrænse smitten med COVID-19. Den gang havde vi ikke forestillet os omfanget af restriktionerne samt varigheden af dem.

I første omgang indstillede vi al dans. Mange bestyrelsesmøder og generalforsamlinger blev siden hen udsat. Maj nummeret af Danseretningen opgav vi at udsende: Der var intet at fortælle om. Kursus for danseledere kunne ikke gennemføres. Højskole-ophold blev aflyst på stribe.

Det værste var næsten, at vi blev nødt til helt at aflyse vores Landslederkursus i Aalborg i juni måned. Her skulle vi have præsenteret dansene fra den ny CD 20. Musikken var indspillet. Kravene om afstand mellem folk m.m. har dog betydet, at vi ikke har kunnet indspille en DVD med den korrekte måde at danse på. Vi har ingen anelse om, hvornår vi kan danse normalt igen. Derfor har Landsforeningen overladt det til danselederne og regionerne selv at finde ud af dansene på bedst mulig måde.

Siden 2016 har Danmarks Sportsdanserforbund, Folkedans Danmark, Traditionel Square- og Contradans, Landsforeningen Dansk Senior Dans samt Dansk Idrætsforbund (DIF) arbejdet på at skabe et fælles forbund for al dans i Danmark. Det skal hedde Dans Danmark.

Parterne er enige om den ny organisations opbygning. Medlemmer af forbundet bliver de bestående foreninger eller klubber, som de kommer til at hedde. Her er Seniordans speciel, da vores dansere er direkte medlemmer af Landsforeningen. Vores regioner skal så – enten formelt eller i praksis – overgå til at blive klubber og dermed medlemmer af forbundet.

Det er tanken, at kontingentet skal være det samme for alle deltagere i det ny forbund. Men der er godt nok langt fra kr. 5 i squaredans til kr. 185 i folkedans. Der kan selvfølgeligt spares noget på ansatte, huslejer og revision. Det ser svært ud.

Landsforeningen har indtil nu været forbeholden over for det ny samarbejde. Vi føler, at der er langt fra en udpræget bredde-aktivitet som i seniordans – til elitedans på verdensplan som hos sportsdanserne. Kan vi føle os hjemme i en ny stor organisation med hovedsæde i Brøndby? Kan vi klare os uden pengene fra DIF? Kan Dans Danmark klare sig uden os?

I de sidste år har vi forberedt os på, at vi skulle kunne stå på egne ben. Vores økonomi er blevet solid. Vi har sparet på huslejen ved at flytte kontoret til Hammel. Nu har vi også opsagt det lejemål. Kaj Lyngsø har accepteret at arbejde hjemme fra. Vi lejer dog et lagerlokale i Hammel til vores materialer. Bestyrelsesmøder kan vi holde forskellige steder i landet.

Vi befinder os på mange måder i en usikker – og spændende tid. Kan vi holde på vores dansere? Vil dansehold lukke? Skal vi stå på egne ben? Kan vi gennemføre større arrangementer, fx Nordisk Træf i 2021?

En kæmpestor tak til alle danselederne, som er Landsforeningens rygrad. Også tak til regionernes bestyrelser, til Kaj og ikke mindst – til Landsforeningens bestyrelse. Tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Bo Røyen, landsformand 18. oktober 2020