Hørsholm Seniordanserforening fejrer 25 års jubilæum

D. 3 marts 2019 kunne Hørsholm Seniordanserforening fejre 25 års jubilæum. Det skete ved en jubilæumsfest på Karlebo Kro med middag, underholdning og dans med deltagelse af 45 dansere.

Men seniordansen i Hørsholm har mere end 25 år på bagen. I efteråret 1987 startede danseleder Rita Bitsch et af de første dansehold på Sjælland under FOF Hørsholm med 12 dansere. Tilslutningen udviklede sig støt og efter et par år var der 3 dansehold. Samtidig udvidedes aktiviteterne sig hurtigt ud over de sædvanlige dansetimer til træf med andre dansegrupper, hvor vi mødtes på skift hos hinanden.

De første af disse træf var med danserne i Sæby i årene i 90 – 93. Senere kom en lang række danseture over hele landet fra Skagen til Bornholm med ophold på højskoler, kroer, ferielejligheder m. v. samt busture med udveksling med dansegrupper i Hørsholms venskabsbyer, Leksand i Sverige og Lillehammer i Norge, samt med dansegrupper i Lübeck og Ludwigslust.

Og endelig en række charterture sydpå – til Portugal, Mallorca, Tenerife og Madeira. Kravet til hotellerne var, at der skulle være et danselokale til rådighed. For selvfølgelig skulle der danses

hver aften efter dagens oplevelser.

Med de mange aktiviteter fandt vi ud af, at det ville være hensigtsmæssigt med en bestyrelse i ryggen. Og vi dannede derfor i 1994 Hørsholm Seniordanserforening efter drøftelser med Hørsholm Kommune. Vi har en ordning, der svarer til aftenskolernes – med bl.a. tilskud til danseundervisning og danselokaler til rådighed.

I relation til vores jubilæum har vi holdt en reception, hvor Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg mødte op og overrakte foreningen en jubilæumsgave på kr. 5.000,-. Det er godt at vide, at også seniordans er en værdsat aktivitet i kommunens ældrepolitik.

I vores forening har vi nu to dansehold. Danseleder er Jytte Mølgaard, som trådte til i 2009 ved Ritas sygdom og som nu i 10 år har ledet dansen til stor glæde for alle.

Med erindringen om de utallige gode oplevelser, som Rita og jeg gennem 30 år har haft omkring seniordansen, vil jeg rette en tak til de mange ildsjæle, som siden midten af 1980erne har medvirket til at starte og sprede seniordansen over hele Danmark og som medvirker til at holde den i live.

Poul Henning Bitsch