KURSUS, STÆVNE eller TRÆF?

Det kan have stor økonomisk betydning for danseledere, om de arrangementer Landsforeningen tilbyder kaldes for KURSUS, STÆVNE eller TRÆF.

Jeg har tidligere på årsmøder, ved Landsforeningens generalforsamling og nu ved sidste årsmøde på Agerskov Kro forsøgt at slå til lyd for dette uden større held. Jeg blev opfordret til at skrive et indlæg til bladet.

De fleste seniordanseledere leder dans for en forening. Det kan være egen danseforening, eller man leder for f.eks. en gymnastikforening under DGI eller DIF, Ældre Sagen, Aktiv Fritid eller Firmaidræt. Nogle steder tilbydes dansen i aftenskoleregi. Uanset hvordan dansen er organiseret kan/ bør foreningen eller organisationen have en kursuskonto.

Fra denne konto kan danseledere søge om penge til kursus og/eller videreuddannelse samt transport til samme.

Mange kommuner er åbne over for delvis eller hel dækning af foreningernes udgifter til uddannelse/videreuddannelse af frivillige ledere. Ofte ser man, hvis man selv søger på mulighederne i sin kommune, at det kun gælder ledere for børn og unge under 25 år. Men det kan sagtens tænkes, at man også er villig til at støtte frivillige ledere for seniorer. Man ved godt ude i kommunerne, hvor vigtigt det er, at folk i den tredje alder bliver ved med at være fysisk aktive, og at der er kvalicerede ledere til at stå for det. Lolland Kommune dækker 100%, Guldborgsund 50%.

DGI har i samarbejde med 15 – 20 såkaldte visionskommuner landet over søsat projekt ”Bevæg dig for Livet” (25-50-75). I al sin korthed går det ud på, at man vil arbejde for, at der i 2025 er 50 %, der er aktive i en forening, og at 75 % af kommunens borgere er fysisk aktive.

I Guldborgsund Kommune er der afsat 500.000 kr. årligt fra 2019 til 2023.
Klik ind på din kommune og se, om den skulle være med i ”Bevæg dig for livet”. Her er måske midler at hente.

I Guldborgsund Kommune har vi Kulturelt Samråd. De har ”egne” midler, som kan søges.
Endelig har vi i Guldborgsund et Frivilligcenter, hvor man er behjælpelig med at finde rundt i alle de steder, der kan hentes penge, herunder §§ 18 og 79 i ”Lov om social service”.

Det er tænkeligt, at man har noget lignende rundt i landet. Det kan være en jungle at finde ud af, – eller ind i. Men slib macheten og kæmp!

En ting er helt sikker: Hvis man ikke søger, får man ingenting!

I 2020 skal vi mødes i Aalborg og lære nye danse efter CD 20, dvs. på Landsleder- KURSUS, jvf. denitionen i Den Danske Ordbog. Kun hvis det hedder kursus, som det er, – og ikke træf, har vi mulighed for at få hel eller delvis dækning af vores udgifter i Lolland – og Guldborgsund Kommuner.

KURSUS: (kortere) undervisningsforløb inden for et afgrænset emne kan være en del af en længere uddannelse eller et selvstændigt forløb (fx et aftenskole- eller efteruddannelseskursus).

STÆVNE: Arrangement hvor mange mennesker, ofte fra forskellige egne, mødes for at overvære eller deltage i fx sportskonkurrencer, øvelser eller opvisninger.

TRÆF: Arrangement hvor (mange) mennesker mødes ofte efter aftale og motiveret af en fælles interesse el.lign.
(Den Danske Ordbog)

Astrid Johansen,

danseleder, sekretær i Region syd for Strømmen