Så stod vi af bussen

Så stod vi af bussen

Siden 2016 har Landsforeningen været med i arbejdet på at danne et fælles forbund for al foreningsbaseret dans i Danmark. Det er sket sammen med Sportsdans, Folkedans og Squaredans. Målet er alle tiders, og ruten for det kommende samarbejde er nu lagt. Der er taget fint hensyn til de ønsker, som Dansk Senior Dans har. Men vi føler os bare ikke hjemme i rejseselskabet.

Dansk Senior Dans prioriterer bredden og det sociale samvær højest. Vi ser stort på perfektion og medaljer. Vi tror på frivilligt arbejde og engagement. Vi holder af nærhed og selvbestemmelse.

Derfor valgte vi i november 2020 at trække os fra planlægningsarbejdet. Vi havde svært ved at se, at vi fik fordele ud af samarbejdet. Vi tror, at vi bedre kan klare os selv. Det indebærer måske, at vi mister tilskuddet fra Dansk Idrætsforbund (DIF). Men vi har i de seneste år trimmet vores økonomi, så vi kan godt stå på egne ben. (Fx har vi nedlagt vores kontor.) På den anden side afviser vi ikke, at vi kan stå på bussen igen, hvis ruten er mere relevant for os.

En anden udfordring for Landsforeningen er COVID-19, især efter at forsamlingsloftet blev sat til 10 personer. De fleste dansehold er helt stoppet. I Region Aarhus og i Region Syd for Strømmen er der flere dansehold, som fungerer inden for de tilladte rammer. Når der ikke er danseundervisning, kan vi vanskeligt forlange betaling af kontingent. Alligevel vil jeg opfordre medlemmer og dansere til at betale kontingent for året 2021. Det vil gøre Landsforeningen bedre i stand til at arbejde sig ud af det mørke, som epidemien har skabt.

Mange arrangementer er aflyst, også Nordisk Danseledertræf i juni i Brædstrup. Der er afbud fra både Finland og Norge. I stedet satser Landsforeningen på, at vi kan arrangere et nationalt stævne på Pejsegården for alle seniordansere. Se annoncen her i bladet.

Landsforeningens generalforsamling blev først afholdt den 18. oktober på Fyn. Referater er gengivet her i bladet. Her vil jeg sige tak til Eva Schmidt, der stoppede i bestyrelsen, efter mange års fremragende arbejde for seniordansen. Lene Damkjær har afgivet redaktørjobbet til Tove Malberg. Vi har et dejligt medlemsblad, som Tove nok skal vide at videreføre. Margit Batz er blevet ny næstformand, idet Lisbeth Christiansen har ønsket at trække sig.

Jeg håber inderligt, at foråret vil gøre det muligt for os at danse seniordans som ”i gamle dage”. Vi trænger i den grad til at danse kædedanse og kvadriller, og ikke mindst til at hygge os sammen. Så jeg vil bede danselederne i hele landet om at starte deres hold igen, så snart det kan lade sig gøre.

Se også tilbuddene her i Danseretningen fra regionerne om arrangementer samt højskolernes annoncer om ophold.
Pas godt på jer selv og jeres nære.

Vi ses på dansegulvet!

Bo Røyen, landsformand