Danseretningen er denne gang blevet stærkt forsinket

Danseretningen er denne gang blevet stærkt forsinket

Danseretningen er denne gang blevet stærkt forsinket.

Det skyldes blandt andet, at deadline for nummeret blev udsat 14 dage. (Nyhederne fra generalforsamlingen i Aars skulle med i bladet.) Det betyder, at fristerne for varsel af mødet og for indsendelse af forslag er overskredet. Landsforeningens bestyrelse vil derfor indstille til generalforsamlingen, at den dispenserer fra disse frister. Det betyder, at forslag til emner og til personvalg også kan fremsættes på mødet.

Bo Røyen, landsformand