Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Landsforeningen holder ekstraordinær generalforsamling, torsdag, den 14. juli 2022, kl. 13.30, i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Oplæg ved formanden.
  3. Gennemgang og vedtagelse af ændrede vedtægter for regionerne, så de bliver selvstændige klubber.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 5 – 7 medlemmer til Aktivitetsudvalget for seniordans i Dans Danmark.
  6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for- manden, Bo Røyen, i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Det gælder også forslag til valg.

Forslag sendes til boroeyen@hotmail.com eller tlf. 2120 4406.

Af hensyn til kaffe m.m. ønskes tilmelding til Lene Damkjær, lenemaare@gmail.com eller tlf. 2175 1793. Landsforeningen betaler for kaffe/the/kage.