Så flyttede regionerne hjemmefra

Så flyttede regionerne hjemmefra

På Landsforeningens ekstraordinære generalforsamling i Ullerslev, den 14. juli, fik regionerne nye vedtægter, så de nu er blevet selvstændige klubber. Det betyder, at Landsforeningen ikke længere kan bestemme over dem, men altså heller ikke har ansvaret for dem. Sagt på en anden måde, så føler jeg, at der er blevet stille i Landsforeningens hus; børnene er flyttet hjemmefra.

Som gode forældre vil Landsforeningen stå til rådighed, i det omfang klubberne ønsker det. Klubberne har nu holdt deres første møde efter de nye vedtægter. Her er der taget stilling til personvalg og økonomi. Der har også været mulighed for at ændre i vedtægterne.

Landsforeningen drøfter med Dans Danmark, hvordan overgangen bedst muligt kan tilrettelægges. Det nye system for medlemsregistrering kræver en vis uddannelse. Den vil DD stå for.

I mellemtiden har Landsforeningen fremstillet nye foldere, som klubberne kan benytte til PR i det næste halve års tid. De er udsendt til klubberne.

Som det fremgår af referatet fra generalforsamling i Ullerslev, så er der blevet udpeget 7 medlemmer til Aktivitetsudvalget under Dans Danmark. Dette udvalg skal inden for DD varetage aktiviteterne inden for seniordansen. Det

svarer til bestyrelsen i Landsforeningen, men de har ikke ansvaret for administration og økonomi.

Fra bestyrelsen fortsætter 5 medlemmer i Aktivitetsudvalget. Nye folk er Sven Nørgaard fra Kibæk og John Nørremark fra Gedved. Jeg vil her byde dem velkommen i kredsen. Jeg er sikker på, at der forestår et spændende, men også udfordrende arbejde.

Jeg har været med i Landsforeningens bestyrelse siden 2007 og har været formand siden 2011. Jeg har været meget glad for arbejdet og oplevelserne i alle årene samt for samarbejdet med kollegerne i bestyrelsen samt medarbejderne på kontoret. Men nok er nok. Nu er det en passende tid, til at nye kræfter kan træde til.

Kontoret vil have åbent indtil nytår. Fra 1. oktober kan kontoret i Dans Danmark også kontaktes. Landsforeningen fungerer indtil den nedlægges på den ordinære generalforsamling i april 2023.

Held og lykke til de nye klubber!

Bo Røyen, landsformand