Vi stiger på bussen igen!

Vi stiger på bussen igen!

Landsforeningen holdt en historisk generalforsamling i Aars den 23. april. Generalforsamlingen vedtog, at Landsforeningen skal opløses pr. 31. december 2022. Regionerne vil blive omdannet til klubber, så de kan optages i ”Dans Danmark” fra den 1. oktober 2022.

Dette nummer af Danseretningen er forsinket, fordi de seneste nyheder i anledning af generalforsamlingen gerne skulle med. Inde i bladet kan du læse referater af formandens beretning og af punktet om opløsning af Landsforeningen. Der er også et kort referat fra hændelserne på generalforsamlingen.

Jeg er overbevist om, at vi sikrer seniordansen bedst ved at gå ind i et samarbejde med de andre danseorganisationer. Vi får flere ressourcer til rådighed, så vi kan styrke klubberne (regionerne). Vi opnår større nærhed mellem klub og medlemmer. Vi kan tilbyde en bredere uddannelse som danseleder. Vi får hjælp til at udføre PR over for en større kreds.

Mange formelle og praktiske beslutninger skal træffes i de næste måneder. Ikke mindst skal vi på en ekstraordinær generalforsamling den 14. juli vedtage de nye vedtægter for regionerne, som ved den lejlighed omdannes til klubber. Vi skal også have overført medlemmerne i Landsforeningen til de nye klubber.

Jeg vil opfordre regionerne/de kommende klubber til, at de planlægger på samme måde og til de samme arrangementer som de plejer. Overgangen til Dans Danmark skulle gerne betyde mere af alting!

Forslaget om at kalde seniordans for noget andet blev kort behandlet på generalforsamlingen. Der var enighed om, at seniordans er den rigtige betegnelse for vores dans. Navnet seniordans giver også en god kant til de andre danseformer.

Vi fortsætter med at udgive Danseretningen. Bladet er et vigtigt bindeled mellem medlemmerne.

Husk at kigge i Danseretningen med hensyn til den kommende tids arrangementer.

Selv om Landsforeningen forgår, så vil seniordansen bestå!

God sommer!

Bo Røyen, landsformand