Kort referat fra generalforsamlingen, 23. april
Indlæg

Kort referat fra generalforsamlingen, 23. april

Generalforsamlingen på Kimbrerkroen i Aars blev indledt af Rosa Skriver, der bød velkommen til Himmerland. Advokat Flemming Jensen, Århus, blev valgt som dirigent. 65 medlemmer deltog. Landsforeningens formand, Bo Røyen, aflagde beretning. Hovedpunkterne kan ses andet sted i bladet. Beretningen blev godkendt. Tove Malberg fremlagde regnskabet. Det viste et underskud på kr. 7.936, efter at...

On 23 jun 202223. juni 2022
Himmerlands jubifest
Indlæg

Himmerlands jubifest

Endelig – langt om længe – så lykkedes det at afholde Region Himmerlands 25års jubilæum. Jubilæet skulle have været markeret 5. januar 2022 på Kimbrer Kroen i Aars – alt var klappet og klart til festen, som så desværre pga. Corona blev udsat til 20. april 2022. Tilslutningen var efter omstændighederne god, synes vi. Der...

On 23 jun 202223. juni 2022
Vi stiger på bussen igen!
Indlæg

Vi stiger på bussen igen!

Landsforeningen holdt en historisk generalforsamling i Aars den 23. april. Generalforsamlingen vedtog, at Landsforeningen skal opløses pr. 31. december 2022. Regionerne vil blive omdannet til klubber, så de kan optages i ”Dans Danmark” fra den 1. oktober 2022. Dette nummer af Danseretningen er forsinket, fordi de seneste nyheder i anledning af generalforsamlingen gerne skulle med....

On 23 jun 202223. juni 2022
Danseretningen er denne gang blevet stærkt forsinket
Indlæg

Danseretningen er denne gang blevet stærkt forsinket

Danseretningen er denne gang blevet stærkt forsinket. Det skyldes blandt andet, at deadline for nummeret blev udsat 14 dage. (Nyhederne fra generalforsamlingen i Aars skulle med i bladet.) Det betyder, at fristerne for varsel af mødet og for indsendelse af forslag er overskredet. Landsforeningens bestyrelse vil derfor indstille til generalforsamlingen, at den dispenserer fra disse...

On 16 jun 202216. juni 2022
Ekstraordinær generalforsamling
Indlæg

Ekstraordinær generalforsamling

Landsforeningen holder ekstraordinær generalforsamling, torsdag, den 14. juli 2022, kl. 13.30, i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Dagsorden: Valg af dirigent. Oplæg ved formanden. Gennemgang og vedtagelse af ændrede vedtægter for regionerne, så de bliver selvstændige klubber. Indkomne forslag. Valg af 5 – 7 medlemmer til Aktivitetsudvalget for seniordans i Dans Danmark....

On 1 jun 202223. juni 2022