Landsforeningens generalforsamling i Ullerslev

Landsforeningens generalforsamling i Ullerslev

Landsforeningen holdt ekstraordinær generalforsamling i Ullerslev, den 14. juli. På programmet stod nye vedtægter for regionerne samt valg til Aktivitetsudvalget i Dans Danmark. John Nørremark fra Gedved var dirigent. 53 medlemmer deltog.

Bo Røyen, landsformand, fortalte kort i sit oplæg, at Dansk Senior Dans befinder sig i en overgangsperiode, hvor vi skal prøve at få Landsforeningen og Dans Danmark til at danse sammen. Der bliver mange praktiske ting, der skal aftales, blandt andet medlemsregistreringen.

Indtil videre arbejder Landsforeningens bestyrelse videre med at planlægge den kommende tid. En ny CD 21 er under forberedelse, sådan at den er klar til Landslederkurset i Aalborg i juni. Også en ny CD med internationale danse vil udkomme i 2023. Landsforeningen vil holde sin afsluttende generalforsamling i april 2023.

I Ullerslev blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter gennemgået, hvorefter regionerne bliver til selvstændige klubber. Der var en livlig debat, som dog endte med, at deltagerne vedtog forslaget, som det forelå.

Samtidig skulle generalforsamlingen tage stilling til klubbernes navne. Der fremkom forslag til ændringer, og disse blev godkendt. De nye navne kan ses andet sted i bladet.

Herefter trådte vedtægterne i kraft med virkning fra 14. juli 2022.

Valget til Aktivitetsudvalget i DD blev ganske fredsommeligt, da de foreslåede kandidater alle blev valgt. Det drejer sig om Margit Batz, Tove Malberg, Helle Milan Nielsen, Solveig Christiansen og Laila Elkjær fra Landsforeningens bestyrelse. Desuden valgtes Sven Nørgaard fra Kibæk (Ringkøbing) og John Nørremark fra Gedved (Vejle).

Under punktet Eventuelt blev der spurgt til vores logo. Formanden forsikrede, at det beholdt vi, ligesom vi vil bevare vores medlemsblad. Bo Røyen afsluttede mødet med at takke Region Fyn for at have stået for arrangementet, ikke mindst for at have smurt rigeligt med boller med pålæg.

Bo Røyen og Helle Milan